پروژه انجام شده توسط گروه تولیدی بنیاد برق و همکاری شرکت سه ستاره نسوز سمنان مکان خیابان شریعتی طراح و آرشیتکت جناب آقای مهندس دلیری که افتخاری بود ما توی این پروژه با ایشان همکاری داشتیم