آدرس : تهران بزرگراه آیت ا… سعیدی ، چهاردانگه ، خیابان شهید آهوان ، خیابان حبیبی عدل ، پلاک 69

تلفن های دفتر کارخانه :
۰۲۱-۵۵۲۵۲۰۴۰
۰۲۱-۵۵۲۴۰۷۷۷
۰۲۱-۵۵۲۴۷۲۳۰
۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۰
۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۱

فکس : 5525429-021

تلفن همراه:
۰۹۹۰۱۵۷۳۷۸۹
۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۶
۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۷
09125990685

Email : info@bonyadbargh.com