پروژه های انجام شده مرتبط به سینی کابل و لوله پی وی سی