لوله upvc استاندارد – لیست قیمت لوله UPVC استاندارد – استاندارد 9119 ملی ایران

مورد مصرف در فاضلاب ساختمان

 • قطر خارجی ضخامت
 • 3*32
 • 3*40
 • 3*50
 • 3*63
 • 3*75
 • 3*90
 • 3/2*110
 • 3/2*125
 • 3/2*160
 • 3/9*200
 • 4/9*250
 • 6/2*315
 • قطر خارجی اینچ
 • 1
 • 1/2*1
 • 3/4*1
 • 2
 • 1/2*2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • قیمت شاخه
 • 273,000
 • 329,000
 • 430,000
 • 526,000
 • 646,400
 • 767,600
 • 989,800
 • 1,141,300
 • 1,444,300
 • 2,235,100
 • 3,413,800
 • 5,535,000
 • حوزه کاربرد
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B
 • B

 لیست قیمت فوق دارای تخفیف و قابل تغییر می باشد