با استحکام بالا

در سایزهای استاندارد

با قیمت بسیار مناسب

صد در صد نسوز و قابلیت خم با حرارت