بوشن فلزی و براس بوشن برنجی

این اتصالات لوله های فولادی رو به هم ارتباط می دهند