بست چنگکی که داخل ریل قرار میگیرد و کاربری این بسته ها برای مهار لوله های فولادی و لوله های pvc است