تولید لوله فاضلابی

فتوکلیپ ترکیبی

فتوکلیپ محصولات

فتوکلیپ نمایشگاه

محصولات گروه تولیدی بنیاد برق

محصولات گروه تولیدی بنیاد برق

فیلم تست لوله های خم گرم سه ستاره نسوز سمنان

فیلم تست لوله های خم گرم سه ستاره نسوز سمنان

فیلم لوله های خم گرم سه ستاره نسوز سمنان

فیلم تست لوله های خم سرد

تخلیه لوله های سه ستاره نسوز سمنان

لوله های خم سرد سه ستاره نسوز سمنان

لوله های خم سه ستاره نسوز سمنان

تست لوله خم سرد سه ستاره نسوز

لوله های پی وی سی سه ستاره نسوز سمنان رادین

لوله سه ستاره نسوز سمنان

بارگیری سینی کابل 5 تاش

تست خم زدن لوله upvc لوله سه ستاره نسوز سمنان

گروه تولیدی بنیاد برق

فتوکلیپ

بارگیری لوله های فشار قوی پلی اتیلن

بارگیری لوله های پلی آمید فشار قوی