یکی از پروژه‌های گروه تولیدی بنیاد برق و شرکت سه ستاره نسوز سمنان رادین افتخار همکاری رو داشتند