لوله‌ پلی اتیلن دوجداره

در سایزهای ۱۳ و ۱۶

وزن لوله طبق درخواست مشتریان عزیز تولید میشود

موارد مصرف لوله پلی اتیلن

شبکه های آبرسانی فاضلاب شهری و روستایی – شبکه های آبیاری تحت فشار قطر ه ای و بارانی – زهکشی – آبیاری متحرک – پوشش کابل های مخابرات، فیبر نوری، بروق و لوله های فلزی – کانال هوا – شبکه های فاضلاب صنعتی