لوله یو پی وی سی درجه یک استاندارد

به سفارش گروه تولیدی بنیاد برق

در سایز های استاندارد و وزن های استاندارد موجود میباشد

۱۰۰ درصد مواد نو