لوله گالوانیزه

گالوانیزه کردن یکی از مهمترین روشهای ایجاد پوشش روی محسوب می گردد. کلیه فولادهای معمولی و چدنی را می توان به این روش پوشش داد اما نوع پوشش ایجاد شده به عناصر آلیاژی بستگی دارد

تمیز بودن سطح آهن یا فولاد قبل از گالوانیزه کردن بسیار مهم می باشد تا واکنش آهن و مذاب به راحتی صورت بپذیرد.

تمیز کردن لوله طی دو مرحله چربی گیری توسط بخار یا حلال ها و اسیدشویی توسط محلول های آبی اسیدسولفوریک یا اسید کلریدریک صورت می پذیرد.

باید توجه داشت که تمامی قطعات چدنی و فولادی ریخته شده که با فولادهای کار شده مونتاژ می شوند برای به حداقل رساندن مرحله اسید شویی بعد از مونتاژ و قبل از اسیدشویی باید ساچمه زنی شوند.

بعد از اتمام کلیه مراحل تمیز کاری (چربی زدایی، اسیدشویی) برای ازبین بردن باقی ناخالصی ها باید از سه روش اصلی خشک قدیمی، خشک و خیس استفاده کرد

وجود ناخالصی باقی مانده بر روی آهن یا فولاد مانع واکنش آهن با روی در وان مذاب می گردد.

روش خشک قدیمی : قطعات را پس از اسید شویی خشک می کنند تمامی نمک هایی که طی اسید شویی روی سطح قطعه باقی مانده هنگام ورود قطعه به داخل مذاب به صورت روانساز عمل می کند.

روش خشک : پس از عمل اسیدشویی قطعات را شسته و سپس وارد وان روانساز وارد و پس از خروج قطعات یک سیستم خشک کن، خشک می کنند.

روش خیس : قطعات را پس از شستشو مستقیما وارد وان مذابی که سطح آن را یک لایه روانساز مذاب پوشانده است می کنند.

هنگامیکه لوله فولادی یا آهنی تمیز شده ، دورن وان مذاب روی می شود ابتدا روی در اطراف قطعه  منجمد میشود آنگاه با گرم شدن قطعه با انتقال حرارت مذاب بر روی آن، روی منجمد شده مجددا ذوب می شود و بر اثر واکنش روی مذاب با سطح قطعه، آلیاژهایی از آهن و روی در سطح قطعه ایجاد می شود که با خارج کردن قطعه (لوله فولادی) از داخل مذاب مقداری روی مذاب به آن چسبیده و یک لایه تقریبا خالص روی در سطح خارجی پوشش ایجاد میکند.

 واکنش بین آهن و روی نسبت به زمان از یک رابطه خطی پیروی میکند. سرعت واکنش در ابتدا زیاد ولی با گذشت زمان این سرعت کاهش می یابد.ضخامت پوشش روی باگذشت زمان افزایش نخواهد یافت.

قطعات را پس از گالوانیزه شدن وارد آب سرد میکنند تا از ادامه رشد لایه های آلیاژی بر روی فولاد جلوگیری شود و هم حمل و نقل را آسانتر می سازد.

فلز روی در مقابل اکسیژن هوا و اکسیداسیون مقاوم بوده و عمر لوله های فولادی را بالا می برد.

لوله گالوانیزه به صورت شاخه های شش متری تولید میگردد.

لوله گالوانیزه در بازار به دوصورت لوله گالوانیزه گرم و لوله گالوانیزه سرد به فروش می رسد.

وزن لوله گالوانیزه سبک، متوسط و سنگین می باشند

کاربرد لوله گالوانیزه

آب، گلخانه، حصارکشی، سازه فلزی، تصفیه خانه ها، کشاورزی، آب رسانی، دکل های مخابراتی و کابل برق