تقسیم پلاستیکی ۲۰ در ۳۰

این تقسیم ها رو کار می باشند و در سایزهای مختلف تولید شده با مواد پلی کربنات و بسیار مستحکم هستند تولید شده با مواد ۱۰۰% اولیه نو