آدرس : تهران بزرگراه آیت ا… سعیدی ، چهاردانگه ، خیابان شهید آهوان ، خیابان حبیبی عدل ، پلاک 69

تلفن های دفتر کارخانه : ۰۲۱-۵۵۲۵۲۰۴۰      ۶ خط                                                                                      فاکس : ۰۲۱۵۵۲۵۴۲۹۰

۰۲۱-۵۵۲۴۰۷۷۷                                                                                                                                     ۰۹۱۲۱۵۷۳۷۸۹

۰۲۱-۵۵۲۴۷۲۳۰                                                                                                                                     ۰۹۱۲۸۴۳۱۱۷۰

۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۰                                                                                                                                     ۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۶

۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۱                                                                                                                                     ۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۷

Email : info@bonyadbargh.com